Klubbtillhörighet

Spelare/elev som kommer till akademin.

Fribrev

Eleven/spelaren anländer med fribrev. IFK Osby/Calcio får då använda sig av spelaren i utbildningen nationellt och internationellt. IFK Osby/Calcio kan via agent eller direktkontakt överlåta spelrätten mot en marknadsmässig utbildnings- och utvecklingsersättning. Fribrevsavtal med IFK Osby och förhandlingsrätten enligt avtalet reglerar ersättningen.

För spelaren innebär det att nätverket/agenten kan medverka och hjälpa till att placera spelaren i rätt miljö och atmosfär för den enskildes bästa. Det är viktigt att spelaren kommer till rätt klubb och inte knyts upp och slutligen "tröttnar" på fotbollen.
Under första terminen – hösten- kan du fortsätta spela i din moderklubb och resa till och från matcherna, därför kallar vi den perioden för fribrevsterminen.

Din status som spelare skall vid ansökan delges oss som A: Amatör B: Professionell. Enligt förbundets representationsbestämmelser;
Amatör: Spelare som inte uppbär någon ersättning från en förening eller spelare som under ett kalenderår uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån som uppgår till mindre än 3000 SEK.
Professionell: Spelare som under ett kalenderår från förening uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 3000 SEK.
Representationslag: Förenings a-lag för seniorer, herrar respektive damer.

Den ovanstående statusen är av vikt att du presenterar för oss i akademin, så att rätt ersättningar kan förhandlas.
Du kan alltid diskutera frågorna med oss och den expertis som vi arbetar med på agent- och juridiska ombudssidan.

Agentplacering i akademin

Agenter och utlandsstuderande kan under en termin = 4 månader ansluta till Europa-profilen till en kostnad på 90.000 SEK + avtalad procentsats med agenten/nya klubben. (Exkluderande internatkostnad på 5.000 SEK per månad.)
Akademin kan erbjuda ovanstående kategori studerande placering i akademin under våren tillsammans med årskurs 3 Pro prospects, då man vistas en stor del ute i Europa för en ersättning på 50.000 SEK + internatkostnader ca 5.000 SEK per månad.

Moderklubbs fribrev med option
Moderklubben ger IFK Osby/Calcio tillåtelse att utbilda/utveckla spelaren under tre år, gymnasieskolan och har option på spelaren efter avslutad utbildning/utveckling. Ett optionsavtal upprättas mellan IFK Osby/Calcio och moderklubben.
Hänsyn tas till perioden som spelaren/eleven funnits hos Akademin.

Moderklubbs upplåtelse, men moderklubbs fortsatt spelrätt
Moderklubben ger tillåtelse till att Calcio/Osby får använda spelaren/eleven och utbildning/utveckling sker enligt konceptet till en ersättning av s.kr 140.000 SEK för tre år.
År 1: 35.000 SEK, År 2: 35.000 SEK, År 3: Europaprofilen 70.000 SEK
Spelaren tillhör efter avslutad period i Akademin moderklubben.
Vid enbart 4 månader årskurs 3 Europa är kostnaden 90.000 SEK
Den spetskompetens som Europaprofilen ger är en tillgång för såväl spelare som klubb.

Agent och sportchefsuppföljning sker kontinuerligt.

Medverkan till nationellt och internationellt nätverk för optimal placering erbjuds.
Vem tar hand om din fotbollsutveckling- vi tror att vi kan fotbollsutveckling på Calcio. (se under fliken Calcio vilka vi är)

Flera elever har inför sista terminen i årskurs 3 påbörjat flytt till klubb högre upp i spelsystemet.