Klubbtillhörighet

Spelare/elev som kommer till akademin.

Fribrev

Eleven/spelaren anländer med fribrev. IFK Osby/Calcio får då använda sig av spelaren i utbildningen nationellt och internationellt. IFK Osby/Calcio kan via agent eller direktkontakt överlåta spelrätten mot en marknadsmässig utbildnings- och utvecklingsersättning. Fribrevsavtal med IFK Osby och förhandlingsrätten enligt avtalet reglerar ersättningen.

För spelaren innebär det att nätverket/agenten kan medverka och hjälpa till att placera spelaren i rätt miljö och atmosfär för den enskildes bästa. Det är viktigt att spelaren kommer till rätt klubb och inte knyts upp och slutligen "tröttnar" på fotbollen.
Under första terminen – hösten- kan du fortsätta spela i din moderklubb och resa till och från matcherna, därför kallar vi den perioden för fribrevsterminen.

Din status som spelare skall vid ansökan delges oss som A: Amatör B: Professionell. Enligt förbundets representationsbestämmelser;
Amatör: Spelare som inte uppbär någon ersättning från en förening eller spelare som under ett kalenderår uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån som uppgår till mindre än 3000 SEK.
Professionell: Spelare som under ett kalenderår från förening uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 3000 SEK.
Representationslag: Förenings a-lag för seniorer, herrar respektive damer.

Den ovanstående statusen är av vikt att du presenterar för oss i akademin, så att rätt ersättningar kan förhandlas.
Du kan alltid diskutera frågorna med oss och den expertis som vi arbetar med på agent- och juridiska ombudssidan.

Moderklubbs fribrev med option

Moderklubben ger IFK Osby/Calcio tillåtelse att utbilda/utveckla spelaren under tre år, gymnasieskolan och har option på spelaren efter avslutad utbildning/utveckling. Ett optionsavtal upprättas mellan IFK Osby/Calcio och moderklubben.
Hänsyn tas till perioden som spelaren/eleven funnits hos Akademin.

Agent och sportchefsuppföljning sker kontinuerligt.

Medverkan till nationellt och internationellt nätverk för optimal placering erbjuds.
Vem tar hand om din fotbollsutveckling- vi tror att vi kan fotbollsutveckling på Calcio. (se under fliken Calcio vilka vi är)

Flera elever har inför sista terminen i årskurs 3 påbörjat flytt till klubb högre upp i spelsystemet.